ናይ ሕክምና መሪሕ ቋንቋ [Tigrinya/afrikan.]

ናይ ሕክምና መሪሕ ቋንቋ [Tigrinya/afrikan.]

[ Tigrinya wird als Landessprache in Eritrea und Teilen Äthiopiens (Afrika) gesprochen. ]

እዚ ናይ ሕክምና መራሕ ቋንቋ ርክብ ምስ ትግርኛ (ኤርትራ) ዝዛረቡ ሕሙማት ንምግባር የቃልል።

በዚ MedGuide ጌርኩም ብዘይ ሓገዝ ኣቶርጓሚ ሰፊሕ መርመራ ኣብ ሕክምና ክትገብሩ ትኽእሉ ከምኡ ድማ ንሓደ ሕሙም ዝተወሰነ ስጉምትታት ሕክምና ብቐሊሉ ይካየድ።

ኣብዚ 100 ገጻት ዝተፈላለዩ መግለጺታት ምስ መምርሒታት ዝተሰኣሉ ትረኽቡ።

እቶም ልዕሊ 500 ሕክምናዊ ሕቶታትን መልስታትን ኣብ ሕክምና፡ ክሊኒክ፡ ኢመርጀንሲን ክኢላታትን ንጥቀመሎም እዮም።

ትሕዝቶ ብኸምዚ ይከፋፈል፡

  • ቃንዛ
  • ሕሉፍ ታሪክ
  • ኣካላዊ መርመራ
  • ፍወሳን መጥባሕትን

ብተወሳኺ ድማ ናይ ሕሙማት ሓበሬታ፡ ተግባራዊ ሕግታት ሆስፒታል ብሓፈሻ ኮነ ብዛዕባ ረኽሲ ዝምከቱን ካልኦትን ነዚ MedGuide ዝድርኹ ባእታታት ኣለዉ።

ንኻልኦት እውን እዚ ናይ ሕክምና መራሕ ቋንቋ ንገሩልና ኢኹም። ብጣዕሚ የምስግን።